Çarşamba, 23. Temmuz 2014

SEÇMEN BİLGİ KAĞITLARI

SEÇMEN BİLGİ KAĞITLARI İLE İLGİLİ DUYURUDUR

Türkiye Muhtarlar Konfederasyonu Genel Başkanı Hüseyin Akdeniz Seçmen Bilgi Kağıtları Konusunda bir açıklama yaptı.

24 Şubat cuma günüden itibaren seçmen bilgi kağıtlarının dağıtımının başlayacağı ve 24 Mart pazartesi tarihine kadar süreceğini ifade eden, Akdeniz açıklamasında şunları ifade etti:Seçmen bilgi kağıtlarının dağıtımı ile ilgili Yüksek seçim kuruluna 20.01.2014 tarihinde vermiş olduğumuz dilekçenin cevabını beklemekteyiz. Ancak seçmen bilgi kağıtlarının dağıtımının gerek posta yoluyla gerekse, ilçe seçim kurulunun uygun göreceği, ilçe ve köylerde dağıtımın memur aracılığı ile de yapılması uygundur. İfadesi tarafıma iletildi. Şahsım, bu bilgiyi aşağıda siz muhtarlarımızla paylaşmak istiyorum. Yazı biraz uzun ama okumanızı tavsiye ederim.

Seçmen Bilgi Kağıtlarının dağıtımının, Yüksek seçim kurulu her seçim dönemi (298 sayılı kanunun 44. Maddesi ‘’Seçmen kütüğünde kayıtlı her seçmen için, seçmene hangi seçim bölgesinde, kaç numaralı sandıkta oy vereceğini, seçmen sıra numarası ve diğer bilgileri bildirmek amacıyla bir seçmen bilgi kağıdı hazırlanır ve seçim çevrelerinin özelliklerine göre YÜKSEK SEÇİM KURULUNCA TESPİT EDİLEN ESASLAR DAİRESİNDE GÖNDERİLİR veya DAĞITILIR’’) aldığı kararlar doğrultusunda dağıtım işlemini belirlediği gibi bu yılda belirlemiştir. Bu yıl belirlenen kriterlerin önceki yıllara göre her hangi bir farklılığı yoktur. Dolayısıyla Yüksek seçim kurulu bu yıl yine geçmiş dönemlerdeki seçimlerde olduğu gibi aynı kararı almıştır. Bu yıl yayınlanan genelge:‘’seçmen bilgi kâğıtlarının sağlıklı ve kısa zamanda seçmene ulaştırılması için, İLÇE SEÇİM KURULU BAŞKANI MAHALLİ POSTA İDARESİYLE TEMAS EDEREK, kanunlardaki dağıtım süreleriyle bağlı kalmaksızın seçmen bilgi kâğıtlarının dağıtımını yaptırabilir. Ancak, İLÇE VE KÖYLERDE DAĞITIMIN MEMUR ARACILIĞI İLE DE YAPILMASI UYGUNDUR’’denmektedir.

Burada dağıtımın yapılması, ilçe seçim kuruluna bırakılmış olup, isterse seçim kurulu seçmen bilgi kağıtlarını posta ile gönderir, (ilçe seçim kurulu başkanı mahalli posta idaresiyle temas ederek) isterse memur eliyle dağıtımı uygular. (ilçe ve köylerde dağıtımın memur aracılığı ile de yapılması uygundur) Burada, 298 sayılı kanununu; 31 maddesi ‘’il ve ilçe seçim kurulu başkanları; Yüksek Seçim Kurulunun belirleyeceği ilkeler içinde; MAHALLE VE KÖY MUHTAR VE İHTİYAR HEYET VEYA MECLİSLERİ ÜYELERİNİ; Devlet, katma bütçeli idare, özel idare, belediye, iktisadi devlet teşekkülleri ve kamu tüzelkişiliklerindeki (hakimler, cumhuriyet savcıları, vali ve kaymakamlar, nahiye müdürleri, askeri şahıslar, zabıta amir ve memurları hariç) bütün memur, işçi ve hizmetlileri görevlendirebilir; bunlar dışında da gerekli gördüğü kimseleri çalıştırabilir’’ifadesi yer almaktadır.

Yukarıda belirtilen kriterler doğrultusunda Ordu İlçe Seçim Kurulu ile yaptığım görüşmede seçmen bilgi kağıtlarının dağıtımının genelgenin ‘’İLÇE VE KÖYLERDE DAĞITIMIN MEMUR ARACILIĞI İLE DE YAPILMASI UYGUNDUR’’ ibaresinden hareketle İlçe Seçim Müdürlüğümüzün seçmen bilgi kağıtlarını sağlıklı dağıtımın yapılabilmesinin, ancak Muhtarlarla mümkün olabileceğini ve dağıtımın her seçim döneminde olduğu gibi muhtarlarımız tarafından dağıtılacağını ifade etmiştir. Dolayısıyla İl ve ilçe Muhtarlarımız bu hususu değerlendirerek bağlı bulundukları dernek başkanları vasıtasıyla ilçe seçim kurullarına giderek, yukarıda kanun maddelerini gerekçe göstererek dağıtımların muhtarlıklar tarafından yapılmasını sağlayabilirler. Saygılarımla,