E-BÜLTEN

11-12 AGUSTOS'TA TEKİRDAĞ'DA HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ, TEKİRDAĞ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ VE BEYKOZ ÜNİVERSİTESİ DÜZENLEDİĞİ II. KENTFOR "SANAYİLEŞME VE GÖÇ KISKACINDA KENT VE ÇEVRE YÖNETİMİ" SEMPOZYUMUNDA MUHTARLIĞI KONUŞACAĞIZ.  

 

’’II. KENTFOR SANAYİLEŞME VE GÖÇ KISKACINDA KENT VE ÇEVRE YÖNETİMİ’’ SEMPOZYUM PROGRAMI

 

11-12 AĞUSTOS 2017

TEKİRDAĞ

 

11 AĞUSTOS 2017 CUMA

Kayıt 9:00-09:30

PROTOKOL KONUŞMALARI: 09:30-10:00

 •        Prof.Dr. Uğur ÖMÜRGÖNÜLŞEN/Hacettepe Üniversitesi HÜYAM Müdürü
 •        Dr. Şafak BAŞA/Tekirdağ Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürü
 •        Prof.Dr. Mehmet Şakir ERSOY/Beykoz Üniversitesi İYBF Dekanı
 •        Kadir ALBAYRAK/Tekirdağ Büyükşehir Belediye Başkanı

 

FORUM AÇILIŞ KONUŞMASI 10:00-10:45

 •        Prof.Dr. Eyyup Günay İSBİR/İstanbul Aydın Üniversitesi

I-A. OTURUM 11:00-12:30 KENTLEŞME, SANAYİLEŞME VE NÜFUS HAREKETLERİ

Moderatör/Prof.Dr. Hikmet KAVRUK/Gazi Üniversitesi İİBF SBKY Bölümü

 •        Uzm. Salih DEMİRTAŞ/T.C. Başbakanlık Özelleştirme İdaresi Başkanlığı

Nüfus Hareketleri, Göç ve Kentler Üzerindeki Baskının Kontrolü

 •        Prof.Dr. Ali ÇAĞLAR/Hacettepe Üniversitesi İİBF SBKY Kamu Yönetimi Bölümü

Türkiye’de Nüfus, Sosyal Değişim, Dönüşüm ve Öncelikler

 •        Öğr.Gör. Şefika AYDIN, Yrd.Doç.Dr.Murat ŞENTÜRK/Namık Kemal Üniversitesi Sosyal Bilimler MYO İşletme Yönetimi Bölümü-İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Sosyoloji Bölümü

İstanbul Metropoliten Alanının Tekirdağ’ın Kentsel Büyümesindeki Konumu

 •        Yrd.Doç.Dr.Hakan CANDAN, Prof.Dr. Ercan OKTAY, Arş.Gör. İpek SÜRMELİ/Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi İİBF SBKY Bölümü

Sanayileşme ve Göç Olgusunun Kent Planları Üzerine Etkisi: Karaman İli Örneği

I-B. OTURUM 11:00-12:30 SÜRDÜRÜLEBİLİR ÇEVRE YÖNETİMİ

Moderatör/Prof.Dr. Ayşegül MENGİ/Ankara Üniversitesi SBF SBKY Bölümü

 •        Prof.Dr. Kemal GÖRMEZ, Yrd.Doç.Dr. Hazal Ilgın BAHÇECİ/Gazi Üniversitesi İİBF SBKY Bölümü-Bozok Üniversitesi İİBF SBKY Bölümü

Ekolojik Katil: Homo Sapiens

 •        Göksel MARŞAP/Sakarya Üniversitesi SBE SBKY Doktora Programı

Paris İklim Sözleşmesi ve Ortak Geleceğimiz

 •        Alper EKMEKÇİOĞLU/Hacettepe Üniversitesi SBE Kamu Yönetimi Doktora Programı

Toplumsal Ekoloji: Türkiye’nin Güneydoğusu ve Kuzey Suriye Örnekleri

 •        Arş.Gör. Eser ERGÖNÜL, Yrd.Doç.Dr. Uğur SADİOĞLU/Hacettepe Üniversitesi İİBF SBKY Bölümü

Siyasi Partilerin Gözünden Çevre Politikaları: Öncelikler, Öneriler ve Çözümler

 •        Dr. Kubilay KAVAK, Prof.Dr. Kemal GÖRMEZ/Birleşmiş Milletler Sınai Kalkınma Teşkilatı (UNIDO)-Gazi Üniversitesi İİBF SBKY Bölümü

Türkiye’de Sürdürülebilir Kentleşme İçin Çevre Dostu Enerji Çözümleri: Mevzuat, Politika, Uygulama

FORUM ÖZEL OTURUMU-I 14:00-14.30 GÖÇ KISKACINDA KENT YÖNETİMLERİ

Moderatör/Prof.Dr. Musa EKEN/Sakarya Üniversitesi SBF SBKY Bölümü

 •        Doç.Dr. Murat Erdoğan/Hacettepe Üniversitesi İİBF SBKY Bölümü

Türkiye’nin Göçle Sınavı ve Suriyeliler ve Yerel Yönetimler

II-A. OTURUM 14:30-15:30 KENT VE GÖÇ

Moderatör/Prof.Dr. Kamil Ufuk BİLGİN/TODAİE

 •        Yrd.Doç.Dr.Aygül KILINÇ/Artvin Çoruh Üniversitesi, Hopa İİBF SBKY Bölümü

Hukuksal ve Kurumsal Altyapısıyla Türkiye’de Göç Yönetimi

 •        Arş.Gör. Ömer Faruk BİLBAY/Harran Üniversitesi İİBF KY Bölümü

Uluslararası Göç Sorunu ve Kentsel Etkileri: Şanlıurfa İli Özelinde Bir İnceleme

 •        Yrd.Doç.Dr.Melike ERDOĞAN, Burak BALIK/Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi SBF SBKY Bölümü-Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi SBE Yerel Yönetimler Kent ve Çevre Politikaları Yüksek Lisans Programı

Suriyeli Üniversitelilerin Kentlileşme Düzeylerinin İncelenmesi: Çanakkale Örneği

II-B. OTURUM 14:30-15:30 KENTSEL YÖNETİŞİM

Moderatör/ Prof.Dr. Mehmet Şakir ERSOY/Beykoz Üniversitesi İYBF

 •        Öğr.Gör. Miray ÖZDEN/Namık Kemal Üniversitesi Sosyal Bilimler MYO Dış Ticaret Bölümü

Kim Yönetiliyor? Yerel Yönetişim ve Kentsel Siyasetin Aktörü Olarak Vatandaş

 •        Yrd.Doç.Dr. Cenay BABAOĞLU/Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi İİBF Kamu Yönetimi Bölümü

Yerel Engelli Politikalarında Yönetişimci Bir Yapı Önerisi: Anakent Engelliler ve İlgilileri Konseyi

 •        Dr.Özkan LEBLEBİCİ

Sanayileşme Sürecinde Tüketici Haklarının Kentli Haklarına Dönüşmesi

III-A.OTURUM 16:00-17:30 KÜRESELLEŞMENİN KENT YÖNETİMİ VE POLİTİKALARINA YANSIMALARI

Moderatör/Prof.Dr. Hüseyin GÜL/Süleyman Demirel Üniversitesi İİBF SBKY Bölümü

 •        Gül GÜN/Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi SBE Kamu Yönetimi Doktora Programı

Yerel İle Küreselin Kentlerdeki Symbiose Yaşamı: Bursa-İznik Cargill Örneği

 •         Sertaç RECEPOĞLU/Adnan Menderes Üniversitesi SBE SBKY Yüksek Lisans Programı

Çin’in Seddi Aşması: Çin’de Kapitalist Dönüşümün Kentsel Alana Yansımaları

 •        Yrd.Doç.Dr. A. Arda YÜCEYILMAZ, Öğr.Gör. Hilal YÜCEYILMAZ/Adnan Menderes Üniversitesi Söke İşletme Fakültesi KY Bölümü-Adnan Menderes Üniversitesi Söke Sağlık Hizmetleri MYO

Bir Politik-Ekonomik Evrimin Kentsel Kayıtları: Türkiye’nin Tarihsel Dönüşümünde Kentleşme Politikaları

 •        Doç.Dr. Menaf TURAN, Zeynep Damla KARANUH/Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi İİBF KY Bölümü-Marmara Üniversitesi SBE Yerel Yönetimler Yüksek Lisans Programı

Kentsel Toprak Yönetimi ve Gayrimenkul Yatırım Ortaklıkları

 •        Öğr.Gör. Dilek TOPÇU/İstanbul Ayvansaray Üniversitesi, PLATO MYO Sosyal Hizmet ve Danışmanlık Bölümü

Büyükşehir Ölçeğinde Sosyal Hizmet Uygulamalarının “Yeni” Yüzü

III-B.OTURUM 16:00-17:30 KENT, ÇEVRE VE AFET YÖNETİMİNDE SORUN ALANLARI

Oturum Başkanı/Prof.Dr. Ercan OKTAY/Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi İİBF SBKY Bölümü

 •        Dr. Şafak BAŞA, Sema KURT, Emine YASAVUL/Tekirdağ Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü

Tekirdağ İlinde İçme Suyu Elde Edilen Yüzeysel Su Kaynaklarının Kalitesi ve Mevsimsel Değişimin İzlenmesi

 •        Dr. Şafak BAŞA, Sema KURT, Emine YASAVUL/Tekirdağ Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü

Tekirdağ İlinde Kentleşme ve Sanayileşme ile Birlikte Oluşan Atıksuların Yönetimi

 •        Murat ACAR/Beylikdüzü Belediye Başkanlığı

Bir Bütüncül Afet Yönetimi Modeli: Beylikdüzü Örneği

 •        Berfin GÖKSOY, Necmettin KOÇ/Necmettin Erbakan Üniversitesi, SBE SBKY Doktora Programı-TODAİE Yüksek Lisans Programı

Katı Atık Yönetimi ve Kanalizasyon Şebekesi Probleminin Bireylerin Kentsel Uyumuna Etkisi: Van Örneği

FORUM ÖZEL OTURUMU-II 17:30-18.00 KENT, ÇEVRE VE SANAT

Moderatör/Prof.Dr. İncilay YURDAKUL/Hacettepe Üniversitesi GSF Grafik Bölümü

 •        Siret UYANIK/Ressam

Sanatın Kent ve Çevre Sorunlarının Çözümüne Katkısı

 

12 Ağustos 2017 CUMARTESİ

Kayıt 09:00

FORUM ÖZEL OTURUM-III 9:00-10.30 YERELLE BULUŞMA: KENTSEL (VE DE KIRSAL) ALAN YÖNETİMİNDE 6360 SAYILI KANUN VE ÖTESİ

Moderatör/Prof.Dr. Kemal GÖRMEZ/Gazi Üniversitesi İİBF SBKY Bölümü

Kısa Tartışma Sunumları:

 •        Prof.Dr. Kâmil Ufuk BİLGİN, Prof.Dr. Uğur ÖMÜRGÖNÜLŞEN, Prof.Dr. M. Kemal ÖKTEM, Doç.Dr. İlker GÜNDÜZÖZ, Yrd.Doç.Dr. Uğur SADİOĞLU/TODAİE-Hacettepe Üniversitesi İİBF SBKY Bölümü-İçişleri Bakanlığı

Milli ve Yerli Bir Kamu Yönetimi Teşkilatı Olarak “Mahalle” ve 6360 sayılı Kanun Sonrası Durumu

 •        Aslı BÖLÜK, Prof.Dr. Uğur ÖMÜRGÖNÜLŞEN/Ahmet Yesevi Üniversitesi SBKY Tezsiz Yüksek Lisans Programı-Hacettepe Üniversitesi İİBF SBKY Bölümü

6360 Sayılı Kanunla Büyükşehir Belediyeleri Sınırları İçerisinde Kapatılan ve Mahalle Statüsüne Dönüştürülen Belde Belediyeleri ve Köylerin Durumu: Bodrum Örneği

 •        Yrd.Doç.Dr. Uğur SADİOĞLU, Arş.Gör. Eser ERGÖNÜL/Hacettepe Üniversitesi İİBF SBKY Bölümü

Yukarıdan Aşağıya ya da Merkezden Yerele: Türkiye’de Mahalle Muhtarlığının Başkanlık Sisteminin Bir Politika Aracı Olarak Dönüşümü

Tartışmacılar: Prof.Dr. Hikmet KAVRUK/Gazi Üniversitesi İİBF SBKY Bölümü

Doç.Dr. Erbay ARIKBOĞA/Marmara Üniversitesi SBF Yerel Yönetimler Bölümü

Oral KARAKAYA/Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi

Hüseyin AKDENİZ/Türkiye Muhtarlar Konfederasyonu

IV-A. Oturum 10:30-11:30 KENTSEL YÖNETİŞİM

Oturum Başkanı/Prof.Dr. Selma KARATEPE/İnönü Üniversitesi İİBF SBKY Bölümü

 •        Arş.Gör. Yakup ÖZKAYA/Dokuz Eylül Üniversitesi İİBF Kamu Yönetimi Bölümü

Sürdürülebilir Kent Yönetiminde Devletin Gözü Olarak Valinin Uzlaştırıcı Rolü

 •        Hülya KÜÇÜK, Doç.Dr. Aziz TUNCER/Sakarya Üniversitesi SBE Kamu Yönetimi Yüksek Lisans Programı-Sakarya Üniversitesi İİBF Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi Bölümü

Yerel Yönetişim ve Kalkınma Ajansı İlişkisi: Doğu Marmara Kalkınma Ajansı Örneği Üzerinden Bir Değerlendirme

 •        Prof.Dr. Kâmil Ufuk BİLGİN/TODAİE

Belediye Altyapı Hizmetleri Performansına Etkisi Açısından Yerel Yönetişim

 •        Yrd.Doç.Dr. Uğur SADİOĞLU, Erkan AĞIRALAN/Hacettepe Üniversitesi İİBF Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi Bölümü-Hacettepe Üniversitesi SBE Kamu Yönetimi Doktora Programı

Akıllı Kentler ve Akıllı Yönetişim: Türk Kentleri İçin Çıkarımlar 

IV-B. OTURUM 10:30-11:30 KENT GÜVENLİĞİ

Moderatör/Prof.Dr. Ali ÇAĞLAR/Hacettepe Üniversitesi İİBF SBKY Bölümü

 •        Yrd.Doç.Dr. Yasemin Çakırer ÖZSERVET/Marmara Üniversitesi Kent Sorunları ve Yerel Yönetimler Araştırma Merkezi

Endişeye Mahal Var - Mahalde Endişe Var mı?

 •        Hasan Ege SÖYÜT, Arş.Gör. İpek SÜRMELİ/Ankara Üniversitesi SBE SBKY Anabilim Dalı Kent ve Çevre Bilimleri Doktora Programı-Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi, SBKY Bölümü

Türkiye’de Büyükşehir Belediyelerinin Kentsel Güvenlik Politikaları ve Uygulamaları

FORUM ÖZEL OTURUMU-IV 11:45-12:15 MARKA KENT TASARIMI

Moderatör/Prof.Dr. Kemal ÖKTEM/Hacettepe Üniversitesi SBKY Bölümü

 •        Prof.Dr. İncilay YURDAKUL/Hacettepe Üniversitesi GSF Grafik Bölümü

Yirmibirinci Yüzyılda Marka Kent Olgusu ve Tasarım Süreçleri

V-A. Oturum 12:15-13:15 MARKA KENT

Moderatör/ Prof.Dr. Doğan Nadi LEBLEBİCİ/Hacettepe Üniversitesi İİBF SBKY Bölümü

 •        Volkan GÖÇOĞLU, Arş.Gör. Şebnem KÖSEOĞLU, Yrd.Doç.Dr. Nihan SALDIRANER, Prof.Dr. M. Kemal ÖKTEM/Hacettepe Üniversitesi SBE Kamu Yönetimi Doktora Programı-Alanya Hamdullah Emin Paşa Üniversitesi Turizm Fakültesi Turizm İşletmeciliği Bölümü-Hacettepe Üniversitesi İİBF SBKY Bölümü

Kent Tanıtımında Kamu-Özel Sektör ve Sivil Toplum Kuruluşları İşbirliği: Alanya Analizi

 •        Gürdal TUT

Türkiye’de Yerel Yönetimler ve Turizm İlişkisinde Anahtar Bir Kavram: Mekanın Üretimi

 •        Yrd.Doç.Dr. Ahmet Sarıtaş/Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi, Bucak Zeliha Tolunay Uygulamalı Teknoloji ve İşletmecilik Yüksekokulu, Uluslararası Ticaret Bölümü

Kent Markası Oluşumu İçin Kentsel Pazarlama Stratejileri: Melbourne Örneği

V-B. Oturum 12:15-13:15 ÇEVRE VE YEREL YÖNETİMLER

Oturum Başkanı/Prof.Dr. Berkan DEMİRAL/Trakya Üniversitesi İİBF KY Bölümü

 •        Yrd.Doç.Dr. Konur Alp DEMİR/Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi İİBF KY Bölümü

Yerel Yönetimler ve Çevre Politikaları: Çevre Yönetişimi Bağlamında Karşılaştırmalı Bir Analiz ve Model Önerisi

 •        Dr. Cihan KAYMAZ/Gümüşhane Üniversitesi İİBF SBKY Bölümü

Çevre Yönetimi Stratejilerini Yerel Ölçekte Düşünmek: Türkiye’de Yerel Yönetimler ve Çevre Hakkı

 •        Yrd.Doç.Dr. Sezai ÖZTOP/Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi, Bucak Zeliha Tolunay Uygulamalı Teknoloji ve İşletmecilik Yüksekokulu, Uluslararası Ticaret Bölümü

Büyükşehir Belediye Yönetimlerinde Çevre Bilinci: Stratejik Planlar Üzerinden Bir Değerlendirme

VI. Oturum 14:15–15:15 DEĞERLENDİRME PANELİ: KENT YÖNETİMİNİN GELECEĞİ

Moderatör/Prof.Dr. Zerrin TOPRAK KARAMAN/Dokuz Eylül Üniversitesi İİBF KY Bölümü

 •        Prof.Dr. Ömer Faruk GENÇKAYA/Marmara Üniversitesi SBF SBKY (Fr.) Bölümü
 •        Prof.Dr. Hüseyin GÜL/Süleyman Demirel Üniversitesi İİBF SBKY Bölümü
 •        Merkez Valisi Kayhan KAVAS/İçişleri Bakanlığı
 •        Merkez Valisi Enis Yeter/İçişleri Bakanlığı
 •        Dr. Şafak BAŞA/Tekirdağ Su ve Kanalizasyon İdaresi