E-BÜLTEN

II. Kentfor toplantısı Tekirdağ’da yapıldı.

Düzenlenen II. Kentfor Sempozyumuna Tekirdağ Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Albayrak’ın yanı sıra, Merkez Valisi Dr. Enis Yeter, Merkez Valisi Kayhan Kavas, Süleymanpaşa Belediye Başkanı Ekrem Eşkinat, Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Oral Karakaya, TESKİ Genel Müdürü Dr. Şafak Başa, Todaie İnsan Kaynakları Yönetimi ve Kamu Performans Yönetimi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Kamil Ufuk Bilgin, Gazi Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi  Kamu Yönetimi Öğretim Üyesi Kemal Görmez, Beykoz Üniversitesi İşletme ve Yönetim Bilimleri Fakültesi Prof. Dr. Mehmet Şakir Ersoy, Hacettepe Üniversitesi Yerel Yönetimler Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdürü Prof. Dr. Uğur Ömürgönülşen, Türkiye Muhtarlar Konfederasyonu Genel Başkanı Hüseyin Akdeniz, Hacettepe ve Beykoz Üniversiteleri temsilcileri, Türkiye’nin çeşitli üniversitelerinden yaklaşık 90 akademisyen ve Tekirdağ ilinden muhtarlar katıldı.

II. Kentfor toplantısının açılışında konuşma yapan Hacettepe Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Uğur Ömürgönülşen, “Sanayileşme ve göç konularıyla bağlı olarak kent ve çevre yönetimi konularını ele alacağız. Aşırı nüfus artışı, çarpık kentleşme ve bozulma tehdidi altındaki dünyamızda hem merkezi ve yerel kamu kuruluşlarının, hem de özel sektör ve sivil toplum kuruluşlarının çevre konularına olan ilgisi gün geçtikçe artıyor. Küresel iklim değişikliği, sanayileşme, iç ve dış göç, çarpık kentleşmenin yarattığı faciaları hemen hemen her gün medya aracılığıyla Dünya’nın farklı köşelerinden izliyor, bazen de bizzat şahit oluyor ve ciddi kayıplar veriyoruz. Kent ve çevre yönetimi hem yereli hem de Dünya’yı ilgilendiren bir konuya uzmanlar, yöneticiler ve yerel halk tarafından gösterilecek ilgi ve katılım kentlerimizin daha iyiye gitmesi için önemli bir adım olacaktır. Bu forumun gerçekleştirilebilmesi için mali ve lojistik başta olmak üzere her türlü desteği sağlayan Tekirdağ Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Albayrak’a çok teşekkür ederim,” dedi.

Prof. Dr. Uğur Ömürgönülşen’nin ardından konuşma yapan TESKİ Genel Müdürü Dr. Şafak Başa, “II. Kentfor toplantısının plansız sanayileşme ve kontrolsüz göçün yarattığı sorunlarla boğuşmaya çalışan, Avrupa yakasının tek büyükşehir belediyesi olan Tekirdağ’da toplanması çok anlamlı olmuştur. Tekirdağ’ımız 1970’li yılların ikinci yarısından sonra hızlı bir sanayileşme süreci yaşamış bir ilimizdir. 80’lerin başından itibaren Çorlu, Çerkezköy ve Kapaklı ilçelerinde çok hızlı bir sanayileşme süreci yaşandı. Gelinen nokta itibariyle Tekirdağ sınırları içerisinde 13 organize sanayi bölgesi bulunuyor. Bu bölgede sanayi yatırımları yapılmasının çeşitli sebepleri var. Limanlara yakınlık, yeraltı suları, nitelikli istihdam bu süreci tetikledi. Fakat sanayileşmenin kontrolsüz bir şekilde gerçekleşmesiyle ilimiz bir takım sorunlar yaşamaya başladı. Bunların başında göç geliyor. TÜİK’in 2023 projeksiyonunda ortalama yüzde 2,10 nüfus artış hızı görülmesine rağmen, Tekirdağ’da yüzde 3,3 olarak görülmektedir. Nüfusumuz her yıl 35 kişi artıyor. Sanayi tesislerimizin fazla olduğu içlerimiz daha yoğun göç alıyor. Nüfus artışı kamusal hizmetlerle ilgili talepleri beraberinde getiriyor. Bu noktada tüm taleplerin karşılandığını söylemek güç. TESKİ olarak ilimizin ihtiyaçlarını karşılamak amacıyla çok önemli çalışmalar yapıyoruz. Özellikle Büyükşehir Belediye Başkanımız Kadir Albayrak’ın önderliğiyle ciddi bir altyapı çalışması gerçekleştiriliyor. 2014 yılından bu yana 1.700 kilometre altyapı çalışması yaptık. Öncelikle altyapıdaki sorunları çözülmesi, ondan sonra diğer ihtiyaçların giderilmesi noktasında büyük çalışmalar yapılıyor. Arıtma tesisleri konusunda büyük yatırımlar yapıyoruz. Yeraltı su kaynaklarımız çok önemli. Sanayi kuruluşları büyük miktarda su tüketiyor. Su kaynaklarımızı koruma konusunda Büyükşehir Belediyesi ve TESKİ olarak çok önemli çalışmalarımız var. Özellikle su kayıp ve kaçaklarının önlenmesi çok önemli. Yapılan çalışmalarla bugün sağlıklı su içme parametrelerinde en iyi yedi il arasına girmiş bulunuyor. Bugün TESKİ 500 bin aboneye hizmet veren bir duruma gelmiş vaziyettedir. Yeni bir Büyükşehir olmamıza rağmen uluslararası iş dergisi Forbes’un 3’üncüsünü düzenlediği, yaşamak ve çalışmak için en iyi şehirler araştırmasında Tekirdağ ideal kentler sıralamasında 4’üncü sıraya yükseldi,” dedi.

Dr. Şafak Başa’dan sonra konuşma yapan Beykoz Üniversitesi İşletme ve Yönetim Bilimleri Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Mehmet Şakir Ersoy, “Sanayileşme işgücü talebi yaratıyor. İşgücü talebi göç çekiyor. Yaşanan iç ve dış göçler yerel yönetimlerin işleri güçleştiriyor. Çünkü nüfus arttıkça ihtiyaçlar daha şiddetle artıyor. Su, enerji ihtiyaçları ve trafik sorunları artıyor. Kıt ve kısıtlı olan kaynaklara daha fazla talepler geliyor. Bu durumda kaynakların verimli kullanılması gerekiyor. Dolayısıyla bu konularda vatandaşların bilinçlendirilmesi lazım. Çok değerli arkadaşlarımız bize sunumlar yapacaklar,” dedi.

Açılışın son konuşmasını yapmak üzere kürsüye davet edilen Tekirdağ Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Albayrak, “Tekirdağ ülkemizin Trakya topraklarındaki tek büyükşehridir. Tekirdağ’ın beş farklı vizyonu var. Bunlar; sanayi, tarım-hayvancılık, turizm, üniversite ve lojistiktir. Tekirdağ’ın 6.313 kilometre arazisi var. Bu yüz ölçümü ile Türkiye’de 54. sıradadır. Son sayıma göre nüfusu 972.875’tir. Nüfus bakımından 23. sıradadır. Yüzde 3,66’lık nüfus artışıyla Türkiye’de 2. sıradadır. Tekirdağ geliri, giderinden fazla olan on ilden biridir. 1970’lerde başlayan sanayi oluşumu, 80’lerde hızlanmış ve 90’larda iyice büyümüştür. Günümüz itibariyle 1.544 sanayi kuruluşu bulunan, 13 organize sanayi bölgesi, 1 Avrupa serbest bölgesi ve 150.000 çalışanı olan Tekirdağ’ın büyük bir sanayi vizyonu var. Bu sanayi kuruluşları kurulurken arıtma tesisleri zamanında yapılsa ve denetimler yapılmış olsa çevre kirliliği bu düzeyde olmazdı. Göreve geldikten sonra TESKİ’yi kurduk ve arıtma tesisleri yaparak, atık suların arıtılması konusunda çok büyük mesafe aldık. Türkiye’de tekstil üretiminin yüzde 10’unu, deri üretiminin yüzde 37’si, kâğıt üretiminin yüzde 40’ı bölgemizdeki sanayi kuruluşları tarafından gerçekleştiriliyor. İlimizde bulunan sanayi kuruluşlarının yüzde 70’inin merkezleri İstanbul’dadır. Türkiye’de tahsil edilen vergilerin yüzde 9’u Tekirdağ’dan toplanıyor. Böyle bir ters orantı var. Tekirdağ’da Doğu grubunda işsizlik 3.8, Batı grubunda yüzde 9.9’dur. İlimiz büyürken sorunları ve ihtiyaçları da büyüyor. Tekirdağ, günübirlik politikalar ile değil, uzun vadeli stratejik planlarla daha iyi bir yere taşınabilir. II. Kentfor toplantısının bu anlamda büyük faydalar sağlayacağına inanıyorum,” dedi.

Yerel Buluşma; Kentsel ve kırsal alan yönetiminde 6360 sayılı kanun ve ötesi oturumunda bir konuşma yapan Türkiye Muhtarlar Konfederasyonu Genel Başkanı Hüseyin Akdeniz şunları ifade etti: ‘’Yerel halkın yönetime katılmasının ilk aşaması köy ve mahalle yönetimleridir. Dolayısıyla Muhtarlar; bu toplumu oluşturan renklerin oluşumu, demokrasimizin en önemli kılcal damarları, temel yapı taşlarıdır.

Muhtarlık müessesesi, 1829’dan günümüze188 yıllık bir geleneğe sahiptir. Genel ve yerel sorunların ilgili kuruluşlara iletilmesinden köprü rolü oynayan muhtarlık Osmanlı’dan Cumhuriyet’e taşınan önemli bir yerel yönetim birimidir. Bu gün bakıldığında muhtarlara; 76 değişik kanun, yönetmelik ve tüzükte, toplam 340 madde de görev verilmektedir. Görev ve sorumluluğu olan muhtarların hiç yetkisi olmaması düşündürücüdür. 93 yıllık köy kanunu ve 73 yıllık mahalle kanunun ile sorunlara çözüm üretmeye çalışan bir muhtarlık müessesi görüyoruz.

Yerel halka hizmet götürmeyi amaçlayan; 5442 iller idaresi kanunu, 5302 il özel idaresi kanunu, 5393 belediye kanunu, 5216 ve 6360 sayılı büyükşehir kanununda değişiklik yapılmasına rağmen 442 sayılı köy kanunu ile 4541 sayılı mahalle kanununda hiçbir değişiklik yapılmamasının nedenlerini doğrusu bizlerde araştırıyoruz.

Muhtarlar, bir tarafta Devletin en üst makamlarında itibar görürken, diğer tarafta ise yapacakları görevler sürekli azaltılıyor. Özellikle bilgi teknolojisine yenik düşen muhtarlık müessesesi hepimizin bildiği üzere nüfus kâğıdı kayıp ve değiştirme işlemlerini de nüfus dairelerine devretmiş durumda. Yani muhtar, artık yerleşim yeri belgesi haricinde başka bir evrak üretememektedir.

Diğer tarafta, özellikle 6360 sayılı kanunun yürürlüğe girmesiyle tüzel kişiliğe sahip köylerin mahalleye dönüştürülmesi kırsal mahalle muhtarlarını ‘’rütbesi sökülmüş asker’’ konumuna getirmiştir.

6360 sayılı büyükşehir yasası 3.5 yıldan bu yana uygulamadadır. Görünen o ki, Büyükşehir başkanları dışında, bu yasadan diğer yerel yöneticilerin tamamı dertlidir. Büyükşehir Belediye Başkanları yasa ile % 83 oranında yetkilendirilmiş, İlçe belediye başkanlarının yetkisi ise % 17 ile sınırlandırılmıştır. Dolayısıyla, Büyükşehir İlçe belediye başkanlarının yetersiz yetkisi sebebiyle neredeyse şube müdürü konumuna gelmiştir.

Büyükşehir yasasıyla yetkilerin büyük bir bölümünün büyükşehir belediyesinde toplanması bir anlamda yerel düzeyde merkezileşmeyi beraberinde getirdiği görülmektedir.

Yasa çıktıktan sonra uygulama alanında muhtarların yaşadığı sorunların daha da derinleştiğini üzülerek ifade etmek isterim. Halen vatandaşımız mahalleye yapılacak hizmetin, büyükşehir belediyesinden mi?, ilçe belediyesinden mi? yapılacağını kavramış durumda değildir.

 Hizmet konusunda vatandaşlarımızın en fazla müracaatı daha az yetkili olan ilçe belediyelerine yapılmaktadır. Dolayısıyla muhtarlarımızın da en çok uğrak yeri yine ilçe belediyeleridir.

Şehir merkezlerine 70-80 km uzaklıktaki kırsal mahallelere hizmetin gitmesinde büyük zorluklar yaşanıyor. Bazı büyükşehir belediyeleri kırsal mahallesinin seçmen sayısını baz alarak hizmette sıralama yapması bu mahallelerin hizmetlerini daha da geciktiriyor. Bir de 6360 sayılı yasada kırsala gidecek hizmetin yıllık toplamı bütçenin %10’u kadar olması bu alandaki sorunu daha da büyütüyor.

 Halen Büyükşehirlerin kırsal mahallelerinde vatandaşlarımız muhtarları, köy muhtarı yetkiyle görüyor. Kırsal mahallelerde tüzel kişiliklerin kaldırılmasıyla köylünün hiç devlet hizmetlerine ihtiyaç duymadığı işleri muhtarlarımız yaptırırken, maalesef bozulan bir su masörünü bile değiştirmek için muhtarlar büyükşehir belediyesinin su ve kanalizasyon dairesine gitmek mecburiyetindedir.

Daha önce evlendirme yetkisi olan muhtarın bu yetkisinin kaldırılmasıyla, bütün evliliklerin şehir merkezlerinde yapılıyor olması bile vatandaşa ek yük getirmiş durumda. Oysaki şehirlerde belediye başkanının yetkisinde olan evlendirme konusu yine belediye başkanlarının yetkisinde kalmak kaydıyla mahalle muhtarlarına da aynı yetki verilmesinde aslında hiçbir sakıncanın bulunmadığını görmekteyiz.

Kırsal mahallelerde hayvancılıkla uğraşan kişiler eskiden köy muhtarından aldığı menşe şahadetnamesi ile hayvanların taşınmasını rahatlıkla yapmakta iken şimdi veterinerler aracılığı ile bu taşıma yapılmaktadır. Bir birine kilometrelerce uzak köylerde, her köyde bir veteriner olmadığı için bazen hayvanlar bir iki gün araç sırtlarında bekletilmekte ve mağdur edilmektedir. Ayrıca mera alanlarının ortak kullanımında sorunlar devam etmektedir.

Kırsal mahallelerde kaçak yapılaşma artmıştır. Özellikle o yöreye ait örnek mimari tip evler uygulaması maalesef henüz hayata geçirilmemiştir. Öte yandan köy arazilerinin veraset ve arazi intikallerinden kaynaklanan sebeplerden ötürü ruhsatlandırma aşamasında hissedarlardan istenen vekalet belgesinin sorun yarattığı görülmektedir.

Orman köylerinin muhtarlara tanıdığı yetki devam etmesine karşın orman köylüsü muhtarı dinlemez hale gelmiştir.

5393 sayılı belediye kanunun 9 cu maddesinde sayılan mahalle muhtarının görevleri uygulama alanında karşılığı yoktur.

Bu madde de Muhtar;

Mahalle sakinlerinin gönüllü katılımıyla ortak ihtiyaçları belirlemek,

Mahallenin yaşam kalitesini geliştirmek,

Belediye ve diğer kamu kurum ve kuruluşlarıyla ilişkilerini yürütmek,

Mahalle ile ilgili konularda görüş bildirmek, diğer kurumlarla iş birliği yapmak,

Kanunlarla verilen diğer görevleri yapmakla yükümlüdür denilmektedir.

Hangi imkan ve bütçe ile muhtar mahallenin yaşam kalitesini geliştirecektir. Bu maddenin alt başlıklarını saymaya burada zaman bile yetmez. Bugün 90 binlerde, il nüfuslarından bile büyük mahallelerde muhtarlarımızın hangi yetkilerle bu görevlerin üstesinden geleceği ayrı bir tartışma konusudur.

Belediye sınırlarının birbirine yakınlaştırılması mahalli müşterek hizmetlerin sunulması bakımından ciddi avantajlar sağlayabilir. Türkiye’de uygulanan Büyükşehir yasası ile belki büyükşehir sınırları içerisinde koordinasyon anlamında, ortak hareket yöntemi geliştiriyor olabilir ama yerel yöneticinin halktan uzaklaştığı da unutulmamalıdır.

Büyükşehir belediyeleri; Koordinasyon, planlama, ulaşım, içmesuyu, katı atık, sıvı atık tesisleri, acil yardım ve kurtarma gibi genel görevleri yerine getirmeli, diğer görevler ilçe belediyelerine verilmelidir. Veya İlçe belediyelerinin sınırları daraltılarak köyken mahalleye dönüşen kırsal bölgeye yapılacak hizmetlerin tamamı büyükşehir belediyelerince karşılanmalıdır. Yani, Büyükşehir, ilçe belediyesi ve köyler arasında görev ve yetkiler yeniden paylaştırılmalıdır.

Bunların hiç biri olmuyorsa; köy yerel yönetimlerinin tüzel kişiliği yeniden oluşturulmalıdır. Veya kırsal mahallelerin birleştirilerek ayrı bir belediyeye dönüştürülmeleri sağlanmalıdır.

Mahalle kanunu yeniden tanımlanmalı, büyükşehirler içinde mahallelerin ve yöneticilerinin çalışma alanları yeniden düzenlenmelidir. Yerel yönetimlerin görev ve yetkileri hizmet bütünlüğü açısından birbirine entegre edilerek kamu hizmetlerinin idari ve mali özerklikleri içinde sunulması sağlanmalıdır.

Üç buçuk yılda, büyükşehirlerin kırsal mahallelerinden şehir merkezlerine toplam 490 bin kişi göç etmiştir. Dolayısıyla kırsal mahallelerdeki tarımsal üretimde ciddi daralmalar meydana gelmiştir. Bu kırsal mahallelerin durumları tekrar ele alınmalıdır.

Mahalle muhtarları kendi mahalleleriyle ilgili, belediyelerin stratejik plan yapım süreçlerinde, ihtisas komisyonlarında (İmar ve bayındırlık, çevre ve sağlık, plân ve bütçe, eğitim, kültür, gençlik ve spor), meclis toplantılarında, mahallelerine ilişkin görüş ve yaklaşımları iletebilmeleri ve belediyenin, mahalleleri ilgilendiren konularda, ilgili mahalle yönetimlerini muhatap alma zorunluluğu yasal hale getirilebilir.

Belediye Meclisi kararlarının mahalle muhtarlıklarında ilan edilmesi, meclis gündeminin önceden mahalle halkına duyurulması ve sakinlerin toplantıları izlemeye davet edilmesi, kent yönetimine ve yaşamına bilinçli katılım imkânı sağlayabilir.

Mahallenin, merkezi ve yerel işlevleri birlikte yürüten özgün konumunu sürdürmesi öngörülmelidir.

Mahalle, politik temsiliyete dayalı bir yönetim yapısı içinde değil, ortak yaşam algısının, bir arada yaşamanın gerektirdiği öz saygı, hak ve sorumluluk bilincinin geliştirilmesine dönük bir kamusal alan olarak yapılandırılmalıdır.

Muhtarlıkların yerine ihdas edilmek istenen başka bir düşünce mi vardır? Mesela ‘’mahalle temsilciliği’’ gibi. Bunu da henüz bilmiyoruz. Ama bildiğim bir şey var; ‘’Muhtarlar, sürekli özlük hakları ilgili durumu dillendirdiği sürece, yeni görev alanları yaratmadığı ve birlikte karar alma kabiliyetini geliştiremediği müddetçe muhtarlık müessesesinin varlığını devam etmesinin zor olduğu görülüyor.

Türkiye’nin getirdiği yenilikler, sosyo-ekonomik ve teknolojik gelişmeler, hızlı şehirleşme ve yerinden yönetim ilkesinin içinde değerlendirilmesi gerektiğinde, vatandaşa en yakın birimlerce sunulacak hizmetlerin katılımcı, çağdaş ve eğitimli bir şekilde mahalle sakinini sosyal ve kültürel ilişkilerin geliştirilmesi ve kültürel değerlerin korunması yönünde muhtarlar yeni vasıfları yakalamanın ve kendi kabuğunu kırmanın gelişimini yaratmak zorundadırlar. Bunların yapılması zor olabilir ama imkânsız değildir.’’ dedi.

 

 

11-12 AGUSTOS'TA TEKİRDAĞ'DA HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ, TEKİRDAĞ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ VE BEYKOZ ÜNİVERSİTESİ DÜZENLEDİĞİ II. KENTFOR "SANAYİLEŞME VE GÖÇ KISKACINDA KENT VE ÇEVRE YÖNETİMİ" SEMPOZYUMUNDA MUHTARLIĞI KONUŞACAĞIZ.  

 

’’II. KENTFOR SANAYİLEŞME VE GÖÇ KISKACINDA KENT VE ÇEVRE YÖNETİMİ’’ SEMPOZYUM PROGRAMI

 

11-12 AĞUSTOS 2017

TEKİRDAĞ

 

11 AĞUSTOS 2017 CUMA

Kayıt 9:00-09:30

PROTOKOL KONUŞMALARI: 09:30-10:00

 •        Prof.Dr. Uğur ÖMÜRGÖNÜLŞEN/Hacettepe Üniversitesi HÜYAM Müdürü
 •        Dr. Şafak BAŞA/Tekirdağ Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürü
 •        Prof.Dr. Mehmet Şakir ERSOY/Beykoz Üniversitesi İYBF Dekanı
 •        Kadir ALBAYRAK/Tekirdağ Büyükşehir Belediye Başkanı

 

FORUM AÇILIŞ KONUŞMASI 10:00-10:45

 •        Prof.Dr. Eyyup Günay İSBİR/İstanbul Aydın Üniversitesi

I-A. OTURUM 11:00-12:30 KENTLEŞME, SANAYİLEŞME VE NÜFUS HAREKETLERİ

Moderatör/Prof.Dr. Hikmet KAVRUK/Gazi Üniversitesi İİBF SBKY Bölümü

 •        Uzm. Salih DEMİRTAŞ/T.C. Başbakanlık Özelleştirme İdaresi Başkanlığı

Nüfus Hareketleri, Göç ve Kentler Üzerindeki Baskının Kontrolü

 •        Prof.Dr. Ali ÇAĞLAR/Hacettepe Üniversitesi İİBF SBKY Kamu Yönetimi Bölümü

Türkiye’de Nüfus, Sosyal Değişim, Dönüşüm ve Öncelikler

 •        Öğr.Gör. Şefika AYDIN, Yrd.Doç.Dr.Murat ŞENTÜRK/Namık Kemal Üniversitesi Sosyal Bilimler MYO İşletme Yönetimi Bölümü-İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Sosyoloji Bölümü

İstanbul Metropoliten Alanının Tekirdağ’ın Kentsel Büyümesindeki Konumu

 •        Yrd.Doç.Dr.Hakan CANDAN, Prof.Dr. Ercan OKTAY, Arş.Gör. İpek SÜRMELİ/Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi İİBF SBKY Bölümü

Sanayileşme ve Göç Olgusunun Kent Planları Üzerine Etkisi: Karaman İli Örneği

I-B. OTURUM 11:00-12:30 SÜRDÜRÜLEBİLİR ÇEVRE YÖNETİMİ

Moderatör/Prof.Dr. Ayşegül MENGİ/Ankara Üniversitesi SBF SBKY Bölümü

 •        Prof.Dr. Kemal GÖRMEZ, Yrd.Doç.Dr. Hazal Ilgın BAHÇECİ/Gazi Üniversitesi İİBF SBKY Bölümü-Bozok Üniversitesi İİBF SBKY Bölümü

Ekolojik Katil: Homo Sapiens

 •        Göksel MARŞAP/Sakarya Üniversitesi SBE SBKY Doktora Programı

Paris İklim Sözleşmesi ve Ortak Geleceğimiz

 •        Alper EKMEKÇİOĞLU/Hacettepe Üniversitesi SBE Kamu Yönetimi Doktora Programı

Toplumsal Ekoloji: Türkiye’nin Güneydoğusu ve Kuzey Suriye Örnekleri

 •        Arş.Gör. Eser ERGÖNÜL, Yrd.Doç.Dr. Uğur SADİOĞLU/Hacettepe Üniversitesi İİBF SBKY Bölümü

Siyasi Partilerin Gözünden Çevre Politikaları: Öncelikler, Öneriler ve Çözümler

 •        Dr. Kubilay KAVAK, Prof.Dr. Kemal GÖRMEZ/Birleşmiş Milletler Sınai Kalkınma Teşkilatı (UNIDO)-Gazi Üniversitesi İİBF SBKY Bölümü

Türkiye’de Sürdürülebilir Kentleşme İçin Çevre Dostu Enerji Çözümleri: Mevzuat, Politika, Uygulama

FORUM ÖZEL OTURUMU-I 14:00-14.30 GÖÇ KISKACINDA KENT YÖNETİMLERİ

Moderatör/Prof.Dr. Musa EKEN/Sakarya Üniversitesi SBF SBKY Bölümü

 •        Doç.Dr. Murat Erdoğan/Hacettepe Üniversitesi İİBF SBKY Bölümü

Türkiye’nin Göçle Sınavı ve Suriyeliler ve Yerel Yönetimler

II-A. OTURUM 14:30-15:30 KENT VE GÖÇ

Moderatör/Prof.Dr. Kamil Ufuk BİLGİN/TODAİE

 •        Yrd.Doç.Dr.Aygül KILINÇ/Artvin Çoruh Üniversitesi, Hopa İİBF SBKY Bölümü

Hukuksal ve Kurumsal Altyapısıyla Türkiye’de Göç Yönetimi

 •        Arş.Gör. Ömer Faruk BİLBAY/Harran Üniversitesi İİBF KY Bölümü

Uluslararası Göç Sorunu ve Kentsel Etkileri: Şanlıurfa İli Özelinde Bir İnceleme

 •        Yrd.Doç.Dr.Melike ERDOĞAN, Burak BALIK/Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi SBF SBKY Bölümü-Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi SBE Yerel Yönetimler Kent ve Çevre Politikaları Yüksek Lisans Programı

Suriyeli Üniversitelilerin Kentlileşme Düzeylerinin İncelenmesi: Çanakkale Örneği

II-B. OTURUM 14:30-15:30 KENTSEL YÖNETİŞİM

Moderatör/ Prof.Dr. Mehmet Şakir ERSOY/Beykoz Üniversitesi İYBF

 •        Öğr.Gör. Miray ÖZDEN/Namık Kemal Üniversitesi Sosyal Bilimler MYO Dış Ticaret Bölümü

Kim Yönetiliyor? Yerel Yönetişim ve Kentsel Siyasetin Aktörü Olarak Vatandaş

 •        Yrd.Doç.Dr. Cenay BABAOĞLU/Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi İİBF Kamu Yönetimi Bölümü

Yerel Engelli Politikalarında Yönetişimci Bir Yapı Önerisi: Anakent Engelliler ve İlgilileri Konseyi

 •        Dr.Özkan LEBLEBİCİ

Sanayileşme Sürecinde Tüketici Haklarının Kentli Haklarına Dönüşmesi

III-A.OTURUM 16:00-17:30 KÜRESELLEŞMENİN KENT YÖNETİMİ VE POLİTİKALARINA YANSIMALARI

Moderatör/Prof.Dr. Hüseyin GÜL/Süleyman Demirel Üniversitesi İİBF SBKY Bölümü

 •        Gül GÜN/Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi SBE Kamu Yönetimi Doktora Programı

Yerel İle Küreselin Kentlerdeki Symbiose Yaşamı: Bursa-İznik Cargill Örneği

 •         Sertaç RECEPOĞLU/Adnan Menderes Üniversitesi SBE SBKY Yüksek Lisans Programı

Çin’in Seddi Aşması: Çin’de Kapitalist Dönüşümün Kentsel Alana Yansımaları

 •        Yrd.Doç.Dr. A. Arda YÜCEYILMAZ, Öğr.Gör. Hilal YÜCEYILMAZ/Adnan Menderes Üniversitesi Söke İşletme Fakültesi KY Bölümü-Adnan Menderes Üniversitesi Söke Sağlık Hizmetleri MYO

Bir Politik-Ekonomik Evrimin Kentsel Kayıtları: Türkiye’nin Tarihsel Dönüşümünde Kentleşme Politikaları

 •        Doç.Dr. Menaf TURAN, Zeynep Damla KARANUH/Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi İİBF KY Bölümü-Marmara Üniversitesi SBE Yerel Yönetimler Yüksek Lisans Programı

Kentsel Toprak Yönetimi ve Gayrimenkul Yatırım Ortaklıkları

 •        Öğr.Gör. Dilek TOPÇU/İstanbul Ayvansaray Üniversitesi, PLATO MYO Sosyal Hizmet ve Danışmanlık Bölümü

Büyükşehir Ölçeğinde Sosyal Hizmet Uygulamalarının “Yeni” Yüzü

III-B.OTURUM 16:00-17:30 KENT, ÇEVRE VE AFET YÖNETİMİNDE SORUN ALANLARI

Oturum Başkanı/Prof.Dr. Ercan OKTAY/Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi İİBF SBKY Bölümü

 •        Dr. Şafak BAŞA, Sema KURT, Emine YASAVUL/Tekirdağ Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü

Tekirdağ İlinde İçme Suyu Elde Edilen Yüzeysel Su Kaynaklarının Kalitesi ve Mevsimsel Değişimin İzlenmesi

 •        Dr. Şafak BAŞA, Sema KURT, Emine YASAVUL/Tekirdağ Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü

Tekirdağ İlinde Kentleşme ve Sanayileşme ile Birlikte Oluşan Atıksuların Yönetimi

 •        Murat ACAR/Beylikdüzü Belediye Başkanlığı

Bir Bütüncül Afet Yönetimi Modeli: Beylikdüzü Örneği

 •        Berfin GÖKSOY, Necmettin KOÇ/Necmettin Erbakan Üniversitesi, SBE SBKY Doktora Programı-TODAİE Yüksek Lisans Programı

Katı Atık Yönetimi ve Kanalizasyon Şebekesi Probleminin Bireylerin Kentsel Uyumuna Etkisi: Van Örneği

FORUM ÖZEL OTURUMU-II 17:30-18.00 KENT, ÇEVRE VE SANAT

Moderatör/Prof.Dr. İncilay YURDAKUL/Hacettepe Üniversitesi GSF Grafik Bölümü

 •        Siret UYANIK/Ressam

Sanatın Kent ve Çevre Sorunlarının Çözümüne Katkısı

 

12 Ağustos 2017 CUMARTESİ

Kayıt 09:00

FORUM ÖZEL OTURUM-III 9:00-10.30 YERELLE BULUŞMA: KENTSEL (VE DE KIRSAL) ALAN YÖNETİMİNDE 6360 SAYILI KANUN VE ÖTESİ

Moderatör/Prof.Dr. Kemal GÖRMEZ/Gazi Üniversitesi İİBF SBKY Bölümü

Kısa Tartışma Sunumları:

 •        Prof.Dr. Kâmil Ufuk BİLGİN, Prof.Dr. Uğur ÖMÜRGÖNÜLŞEN, Prof.Dr. M. Kemal ÖKTEM, Doç.Dr. İlker GÜNDÜZÖZ, Yrd.Doç.Dr. Uğur SADİOĞLU/TODAİE-Hacettepe Üniversitesi İİBF SBKY Bölümü-İçişleri Bakanlığı

Milli ve Yerli Bir Kamu Yönetimi Teşkilatı Olarak “Mahalle” ve 6360 sayılı Kanun Sonrası Durumu

 •        Aslı BÖLÜK, Prof.Dr. Uğur ÖMÜRGÖNÜLŞEN/Ahmet Yesevi Üniversitesi SBKY Tezsiz Yüksek Lisans Programı-Hacettepe Üniversitesi İİBF SBKY Bölümü

6360 Sayılı Kanunla Büyükşehir Belediyeleri Sınırları İçerisinde Kapatılan ve Mahalle Statüsüne Dönüştürülen Belde Belediyeleri ve Köylerin Durumu: Bodrum Örneği

 •        Yrd.Doç.Dr. Uğur SADİOĞLU, Arş.Gör. Eser ERGÖNÜL/Hacettepe Üniversitesi İİBF SBKY Bölümü

Yukarıdan Aşağıya ya da Merkezden Yerele: Türkiye’de Mahalle Muhtarlığının Başkanlık Sisteminin Bir Politika Aracı Olarak Dönüşümü

Tartışmacılar: Prof.Dr. Hikmet KAVRUK/Gazi Üniversitesi İİBF SBKY Bölümü

Doç.Dr. Erbay ARIKBOĞA/Marmara Üniversitesi SBF Yerel Yönetimler Bölümü

Oral KARAKAYA/Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi

Hüseyin AKDENİZ/Türkiye Muhtarlar Konfederasyonu

IV-A. Oturum 10:30-11:30 KENTSEL YÖNETİŞİM

Oturum Başkanı/Prof.Dr. Selma KARATEPE/İnönü Üniversitesi İİBF SBKY Bölümü

 •        Arş.Gör. Yakup ÖZKAYA/Dokuz Eylül Üniversitesi İİBF Kamu Yönetimi Bölümü

Sürdürülebilir Kent Yönetiminde Devletin Gözü Olarak Valinin Uzlaştırıcı Rolü

 •        Hülya KÜÇÜK, Doç.Dr. Aziz TUNCER/Sakarya Üniversitesi SBE Kamu Yönetimi Yüksek Lisans Programı-Sakarya Üniversitesi İİBF Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi Bölümü

Yerel Yönetişim ve Kalkınma Ajansı İlişkisi: Doğu Marmara Kalkınma Ajansı Örneği Üzerinden Bir Değerlendirme

 •        Prof.Dr. Kâmil Ufuk BİLGİN/TODAİE

Belediye Altyapı Hizmetleri Performansına Etkisi Açısından Yerel Yönetişim

 •        Yrd.Doç.Dr. Uğur SADİOĞLU, Erkan AĞIRALAN/Hacettepe Üniversitesi İİBF Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi Bölümü-Hacettepe Üniversitesi SBE Kamu Yönetimi Doktora Programı

Akıllı Kentler ve Akıllı Yönetişim: Türk Kentleri İçin Çıkarımlar 

IV-B. OTURUM 10:30-11:30 KENT GÜVENLİĞİ

Moderatör/Prof.Dr. Ali ÇAĞLAR/Hacettepe Üniversitesi İİBF SBKY Bölümü

 •        Yrd.Doç.Dr. Yasemin Çakırer ÖZSERVET/Marmara Üniversitesi Kent Sorunları ve Yerel Yönetimler Araştırma Merkezi

Endişeye Mahal Var - Mahalde Endişe Var mı?

 •        Hasan Ege SÖYÜT, Arş.Gör. İpek SÜRMELİ/Ankara Üniversitesi SBE SBKY Anabilim Dalı Kent ve Çevre Bilimleri Doktora Programı-Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi, SBKY Bölümü

Türkiye’de Büyükşehir Belediyelerinin Kentsel Güvenlik Politikaları ve Uygulamaları

FORUM ÖZEL OTURUMU-IV 11:45-12:15 MARKA KENT TASARIMI

Moderatör/Prof.Dr. Kemal ÖKTEM/Hacettepe Üniversitesi SBKY Bölümü

 •        Prof.Dr. İncilay YURDAKUL/Hacettepe Üniversitesi GSF Grafik Bölümü

Yirmibirinci Yüzyılda Marka Kent Olgusu ve Tasarım Süreçleri

V-A. Oturum 12:15-13:15 MARKA KENT

Moderatör/ Prof.Dr. Doğan Nadi LEBLEBİCİ/Hacettepe Üniversitesi İİBF SBKY Bölümü

 •        Volkan GÖÇOĞLU, Arş.Gör. Şebnem KÖSEOĞLU, Yrd.Doç.Dr. Nihan SALDIRANER, Prof.Dr. M. Kemal ÖKTEM/Hacettepe Üniversitesi SBE Kamu Yönetimi Doktora Programı-Alanya Hamdullah Emin Paşa Üniversitesi Turizm Fakültesi Turizm İşletmeciliği Bölümü-Hacettepe Üniversitesi İİBF SBKY Bölümü

Kent Tanıtımında Kamu-Özel Sektör ve Sivil Toplum Kuruluşları İşbirliği: Alanya Analizi

 •        Gürdal TUT

Türkiye’de Yerel Yönetimler ve Turizm İlişkisinde Anahtar Bir Kavram: Mekanın Üretimi

 •        Yrd.Doç.Dr. Ahmet Sarıtaş/Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi, Bucak Zeliha Tolunay Uygulamalı Teknoloji ve İşletmecilik Yüksekokulu, Uluslararası Ticaret Bölümü

Kent Markası Oluşumu İçin Kentsel Pazarlama Stratejileri: Melbourne Örneği

V-B. Oturum 12:15-13:15 ÇEVRE VE YEREL YÖNETİMLER

Oturum Başkanı/Prof.Dr. Berkan DEMİRAL/Trakya Üniversitesi İİBF KY Bölümü

 •        Yrd.Doç.Dr. Konur Alp DEMİR/Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi İİBF KY Bölümü

Yerel Yönetimler ve Çevre Politikaları: Çevre Yönetişimi Bağlamında Karşılaştırmalı Bir Analiz ve Model Önerisi

 •        Dr. Cihan KAYMAZ/Gümüşhane Üniversitesi İİBF SBKY Bölümü

Çevre Yönetimi Stratejilerini Yerel Ölçekte Düşünmek: Türkiye’de Yerel Yönetimler ve Çevre Hakkı

 •        Yrd.Doç.Dr. Sezai ÖZTOP/Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi, Bucak Zeliha Tolunay Uygulamalı Teknoloji ve İşletmecilik Yüksekokulu, Uluslararası Ticaret Bölümü

Büyükşehir Belediye Yönetimlerinde Çevre Bilinci: Stratejik Planlar Üzerinden Bir Değerlendirme

VI. Oturum 14:15–15:15 DEĞERLENDİRME PANELİ: KENT YÖNETİMİNİN GELECEĞİ

Moderatör/Prof.Dr. Zerrin TOPRAK KARAMAN/Dokuz Eylül Üniversitesi İİBF KY Bölümü

 •        Prof.Dr. Ömer Faruk GENÇKAYA/Marmara Üniversitesi SBF SBKY (Fr.) Bölümü
 •        Prof.Dr. Hüseyin GÜL/Süleyman Demirel Üniversitesi İİBF SBKY Bölümü
 •        Merkez Valisi Kayhan KAVAS/İçişleri Bakanlığı
 •        Merkez Valisi Enis Yeter/İçişleri Bakanlığı
 •        Dr. Şafak BAŞA/Tekirdağ Su ve Kanalizasyon İdaresi